Sbírka na podporu Jednoty bratrské v Sierra Leone

  • Rada Jednoty bratrské vyhlašuje sbírku na podporu misijní práce v Sierra Leone, která před několika dny přišla o svého klíčového pracovníka, Mohameda Braimu, a současně na podporu Mohamedovy manželky Safiatu.
  • Mohamed, který sloužil jako pastor několika sborů v okolí vesnice Ngiehun a vedoucí všech bratrských misijních aktivit, zemřel v neděli 4. listopadu po náhlé a těžké nemoci.
  • Jednota bratrská v Ngiehun již několik let provozuje základní školu, kterou se letos podařilo rozšířit i o stupně střední školy. Toto zařízení má svůj význam nejen jako jediný vzdělávací ústav v širokém okolí, ale také jako důležité centrum sociálních vztahů pro tamní komunitu. Manželé Braimovi byli ve všech těchto aktivitách hybnou silou. V nejbližších plánech Mohameda bylo uvést do provozu křesťanské rádio vysílání, na které již byl připravený vysílač a část vybavení.
  • I my v české Jednotě bratrské jsme se v posledních letech podíleli na rozvoji této služby, když jsme mezi sebou uspořádali několik sbírek. Peníze byly použity na jídlo pro žáky, pomůcky nebo školné, které umožnilo studium dalším dětem. Manželé Braimovi byli za sbírky vždy velice vděční, a to nejen kvůli finančním prostředkům, ale stejnou měrou kvůli naší přátelské podpoře a účasti.
  • Podle slov Safiatu vždy Mohamed říkával, že služba v Ngiehun není o něm, ale o Ježíši. Proto bude také misie pokračovat dál, i když to pro Safiatu i tamní Moravany znamená velikou výzvu plnou nových situací a náročných rozhodnutí. Do tohoto složitého období jim můžeme vyjádřit svou stálou podporu a zájem skrze právě vyhlášenou sbírku. A v neposlední řadě skrze modlitby, které budou nyní naši bratři a sestry potřebovat vrchovatě.
  • Za jakoukoli formu podpory děkujeme!
  • Sbírka probíhá v období: 17. 11. 2018–14. 12. 2018
  • Č. účtu: 2800888326/2010
  • Variabilní symbol: 5232

(Vydáno: 22. listopadu 2018)

Naše projekty

sedmikraska

vjesak

Logo Comeniana_podpis

Náhodné obrázky

oresi2hlavní sponzor

hkfree logo

poskytovatel internetu

Bez názvu - 1

sponzor RC Sedmikráska